พณ.เข้มราคาสินค้าน้ำท่วมพบ7รายไม่ติดป้าย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ในขณะนี้ ได้สั่งการให้ กรมการค้าภายใน จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยการประสานกับหน่วย งานต่างๆ ให้ความช่วยเหลือจัดหาถุงยังชีพแจกจ่าย ให้กับประชาชน ในเบื้องต้นและคอยตรวจสอบไม่ให้มี การฉวยโอกาส ขึ้นราคาสินค้าหรือกักตุนสินค้าอย่างเข้มงวด โดยจากการส่งเจ้าหน้าที่ ของกรมการค้าภายใน ออกตรวจสอบการจำหน่ายราคาสินค้า ในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ามี ผู้กระทำความผิดไม่ติดป้าย แสดงราคาสินค้าจำนวน 7 ราย คือ ร้านอาหารปรุงสำเร็จ แผงจำหน่ายผักสด เนื้อสุกรชำแหละ และอาหารทะเล ซึ่งได้ดำเนินคดีเปรียบเทียบ ปรับรายละ 400-2,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,400 บาท ซึ่งประชาชนที่พบเห็นการปฏิเสธ การจำหน่ายสินค้า กักตุนสินค้า หรือขายราคาสินค้าสูงกว่าราคาที่สมควรสามารถร้องเรียนได้ ที่สายด่วน 1569 ของกรมการค้าภายใน โดยจะมีการจัดส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปตรวจสอบในทันที

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง