พรทิวา ยัน ระบายมันเส้นโปร่งใส่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าทางกระทรวงพาณิชย์ เตรียมเปิดระบายมันเส้น ในสต๊อกของรัฐบาลครั้งใหม่ ให้กับผู้ประกอบการในประเทศจริง เพราะได้รับการร้องเรียน จากผู้ประกอบการในประเทศ ว่ามีความต้องการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม กรณีกระแสข่าวมันเส้นในสต๊อกรัฐบาลไม่ได้คุณภาพ นั้นเรื่องนี้ไม่เข้าใจว่า ผู้ที่ออกมาให้ข่าว มีวัตถุประสงค์อะไร หรืออยากทำให้สังคมเห็นภาพว่า กระทรวงพาณิชย์บริหารงานไม่ดี แต่ขอยืนยันว่าการดำเนินงานมีความโปร่งใส เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยทางกระทรวงพร้อมตรวจสอบข้อมูลหากพบว่า โกดังไหนมีปัญหาคุณภาพ ปริมาณขาด ซึ่งผู้เกี่ยวข้องหากผิดจริง
จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแน่นอน