ธุรกิจท่องเที่ยวเผยน้ำท่วมทัวร์ยกเลิก70%

ธุรกิจท่องเที่ยวเผยน้ำท่วมทัวร์ยกเลิก70%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.มัยรัตน์ พีระญาณ์โกเศส นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมในทุกภาคของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยมีการยกเลิกทัวร์ไปแล้วกว่าร้อยละ 70 มีการเลื่อนทัวร์ออกไปร้อยละ 30 แต่ทั้งนี้ก็ต้องรอให้ภาครัฐเร่งเข้าฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือประชาชนและเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว โดยขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินตัวเลขความเสียหายได้ เนื่องจากภัยพิบัติยังไม่สิ้นสุด ยังมีความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ ที่มีฝนตกหนัก และดินโคลนถล่ม แต่ในส่วนของภาคเหนือ ที่สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนั้น คาดว่าในวันที่ 20 พ.ย.นักท่องเที่ยวจะเดินทางกลับเข้ามา เนื่องจากฤดูหนาวในปีนี้ มาเร็วกว่าปกติ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมในภาคอื่นๆ ด้วย หากยังไม่คลี่คลาย ก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะยังไม่ออกมาเที่ยว เพราะยังเป็นห่วงคนในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการท่องเที่ยวในปีนี้ คงไม่เป็นตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งเป้าไว้ เนื่องจากในปีนี้มีเหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบ ทั้งเหตุการณ์ทางการเมือง ค่าเงินบาทที่แข็งค่า และภัยธรรรมชาติ