UHIสานโทรคมนาคม-พื้นที่อุทกภัยจ่ายไฟปกติ

UHIสานโทรคมนาคม-พื้นที่อุทกภัยจ่ายไฟปกติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด หรือ UIH ภายใต้กลุ่มเบญจจินดา ผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง ผ่านเครือข่ายใยแก้วนำแสงทั่วประเทศ เปิดเผยว่า UIH ได้เตรียมความพร้อมทั้งทีมวิศวกรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้งานได้ทันที เมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าตามปกติ ในทุกพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัย โดยระบบสื่อสาร ของบริษัท จะสามารถใช้การได้ทันที ไม่ทำให้เสียโอกาสในการทำธุรกิจ

ซึ่งที่ผ่านมา พบว่า การติดต่อสื่อสาร เพื่อช่วยเหลือประสานงานต่างๆ ไม่สามารถทำได้อย่างสะดวก เพราะเกิดปัญหาไฟเบอร์ออฟติกขาด จากเหตุน้ำท่วมหนัก ทำให้เสาไฟฟ้า และต้นไม้ล้มทับสายขาดในหลายจุด ทำให้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตล่ม ใช้งานไม่ได้ ประกอบกับมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในพื้นที่ประสบภัย ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความยากลำบาก พร้อมทั้งจัดทีมเจ้าหน้าที่ ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์น้ำท่วมตลอดเวลา เพื่อประเมินความคืบหน้า และติดตามการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น กับโครงข่ายการสื่อสารความเร็วสูง