ทอท.ดูแลผู้โดยสารติดค้างสนามบินหาดใหญ่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุทกภัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นตั้งของท่าอากาศยานหาดใหญ่นั้น ทอท. ได้ตั้งศุนยืซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน เป็นจำนวนมากนั้น ทอท. จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุม 2 สนามบินหาดใหญ่ และจุดพักผ่อนภายในห้องผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ และภายในห้องผู้โดยสาร Transit เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้โดยสารตกค้าง
และผู้ประสบภัยที่ไม่มีที่พักพิง รวมทั้งแจ้งเตือนสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ให้ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการทราบเป็นระยะ

ในขณะเดียวกัน ก็ได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยประสานกับกองบิน 56 จัดรถบัสโดยสาร และรถ GMC ขนถ่ายผู้โดยสารเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ และสถานที่ต่างๆ ใน จ.สงขลา พร้อมทั้งอาหารกล่อง น้ำดื่ม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งทำให้ผู้โดยสารที่อยู่ระหว่างรอเดินทางได้เข้าใจสถานการณ์ และได้รับความสะดวกสบายตามสมควร ส่วนศูนย์รับบริจาคเงิน และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. และท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขณะนี้มีเงินบริจาค 1,526,220 พร้อมกับสิ่งของต่างๆ เป็นจำนวนมาก และได้ทยอยแจกจ่ายไปยังพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อน