แจ้งการเปิด-ปิดสาขาธ.ธนชาตพื้นที่ภาคใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณีที่เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ขอแจ้งสถานการณ์การเปิด-ปิด บริการของสาขาที่ประสบเหตุน้ำท่วม (วันที่ 5 พ.ย. 53)

· ธนาคาร ยังคงปิดทำการ 4 สาขา และกลับมาเปิดทำการได้ปกติ 2 สาขา ดังนี้

สาขาที่กลับมาเปิดทำการได้ปกติ
1.สาขาคาร์ฟูร์ (หาดใหญ่)
2.สาขาหาดใหญ่ใน

สาขาที่ยังคงปิดทำการ
1.สาขาหาดใหญ่
2.สาขาถนนจุติอุทิศ
3.สาขาถนนรัถการ
4.สาขาไดอาน่า ศรีภูวนารถ
· บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต

- สาขาหาดใหญ่ เปิดทำการแล้ว ซึ่งลูกค้าที่ประสงค์จะส่งคำสั่งซื้อขาย สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่การตลาดได้ตามปกติ
- สาขาจุติอุทิศ ยังไม่สามารถเปิดทำการได้ หากลูกค้าประสงค์จะส่งคำสั่งซื้อขาย สามารถส่งคำสั่งได้ที่ สาขาหาดใหญ่
เบอร์โทร 074-355760-9 , 074-355771
บริษัท ธนชาตประกันภัย กำลังตรวจสอบ และจะแจ้งให้ทราบต่อไป