ธปท.อีสานเผยน้ำท่วมไม่กระทบภาคเกษตรQ4

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเพิ่มสุข สุทธินุ่น ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะเกิดขึ้นครอบคลุมพื้นที่ หลายจังหวัดของภาคอีสาน แต่จะไม่ส่งผลกระทบ ทางด้าน
เศรษฐกิจเกษตรกรรม ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีมากนัก เมื่อเทียบกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะนาข้าวและผลผลิตทางการเกษตร ที่ได้รับความเสียหายเพียง ร้อยละ 6 เท่านั้น เมื่อเทียบกับพื้นที่ทางการเกษตรของภาคอีสาน ที่มีอยู่รวม 22 ล้านไร่ ทำให้มั่นใจว่า หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่างๆ จะทำให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมกลับคืนโดยเร็ว

นายเพิ่มสุข กล่าวต่ออีกว่า ทิศทางเศรษฐกิจอีสาน ยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานด้านบริการอุตสาหกรรมและสินค้าส่งออก และนำเข้า อย่างไรก็ตาม การเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู หลังน้ำลด โดยเฉพาะงบประมาณที่รัฐอุดหนุน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จะทำให้เศรษฐกิจอีสานดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2554