บินไทย พาชาวพุทธกราบสังเวชนียสถาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 50 ของการบินไทย ได้จัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศลนำพุทธศาสนิกชน เดินทางกราบสังเวชนียสถาน ณ สถานที่ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ สาธารณรัฐอินเดีย โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นนักบินที่ 1 ของเที่ยวบินนี้

โดยสำหรับเที่ยวบินพิเศษมหากุศลครั้งนี้ ได้ทำหนังสือเชิญ รัฐมนตรี นักธุรกิจ หน่วยงานราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมเที่ยวบิน โดยจำหน่ายบัตรโดยสารในราคาที่นั่งละ 500,000 บาท จำนวน 100 ที่นั่ง ซึ่งเงินที่ได้จาก
การจำหน่ายบัตรโดยสาร จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมทบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมทบกองทุน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ