พณ.เร่งสำรวจโกดังข้าวรัฐ น้ำท่วมเสียหาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตนได้สั่งการ ให้กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่าประเทศ และ อคส. เร่งตรวจสอบพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะในโกดังเก็บข้าวสาร ของรัฐบาลเพื่อให้ทราบข้อมูล ที่ชัดเจนว่า ปริมาณข้าว ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมากน้อยแค่ไหน แต่ในเบื้องต้น โกดังเก็บข้าวสารของ อคส. มีที่ถูกน้ำท่วม 2 จังหวัดและมีข้าว กว่า 90,000 กระสอบ ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.ชลบุรี ส่วนโกงดังของ อตก. มีรายงานว่าถูกน้ำท่วมใน 2 จังหวัด ได้แก่ จ.สุพรรณบุรี และ จ.นครสวรรค์ กว่า 20,000 กระสอบคาดว่า ในสัปดาห์หน้า จะมีความชัดเจนว่า จำนวนข้าวสารที่อยู่ในโกดัง ของ อคส.และ อตก. จะได้รับความเสียหายมากน้อยแค่ไหน แต่คาดว่า จะได้รับความเสียหายน้อย เพราะโกดังมีพื้นที่สูง ทั้งนี้ที่นา ที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหาภัยน้ำท่วม มีเกือบ 69 ล้านไร่ และน่าจะส่งผลกระทบ ต่อการเพาะปลูกข้าวนาปี เสียหายประมาณ 2-3 ล้านตัน ข้าวเปลือก จากปกติผลผลิต 22-24 ล้านตัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง