พณ.เตรียมจัดมหกรรมศก.สร้างสรรค์นานาชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ (TICEF) โดยได้รับความร่วมมือ จากหลายภาคส่วน อาทิ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UNDP) และองค์การการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) พร้อมรวบรวมผู้เชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับโลก มาแลกเปลี่ยนความเห็น และมุมมองการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในประเทศไทย ขณะเดียวกัน เพื่อประชา
สัมพันธ์ ความก้าวหน้าด้านการสร้างสรรค์ ที่ไทยมีศักยภาพ ทั้งภาพยนตร์ งานออกแบบ และการสร้างแบรนด์ ตลอดจนเปิดมุมมอง ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของคนไทยให้กว้างขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มสัดส่วนของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20 ของจีดีพี ประเทศภายในปี 2555