ส.ค้าส่ง-ปลีกเผยน้ำท่วมดันยอดขายน้ำดื่ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ยอดขายกลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป และน้ำดื่ม ขายดีกว่าที่ผ่านมา เนื่องจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ส่งผลให้ยอดขายโตขึ้นประมาณร้อยละ 20-25 ในขณะที่สินค้าบางรายการ เช่น น้ำมันปาล์ม ปรับขึ้นเป็น 45-46 บาทต่อขวด
จากเดิม 40 บาทต่อขวด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ควรเข้าตรวจสอบ เพราะสินค้ากลุ่มอื่นยังไม่มีการปรับราคาขึ้นแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม สมาคมยืนยันว่าจะไม่มีการกักตุนสินค้าอย่างเด็ดขาด เพราะเสี่ยงเกินไปที่จะจำหน่ายสินค้าไม่ได้หลังจากน้ำ ลง ซึ่งประชาชนอาจไม่มีกำลังซื้อเพียงพอ และสินค้าที่กักตุนอาจได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม