พณ.เปิดโครงการมอบรางวัลPMครีเอทีฟฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ในวันนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เปิดโครงการมอบรางวัล PM ครีเอทีฟ อวอร์ด ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตามพันธะสัญญา ที่ทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือไว้ทำให้ผลงานการออกแบบ
เชิงสร้างสรรค์ของไทยเป็นที่ยอมรับ และกระตุ้นให้เกิดกระแสเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ในประเทศ

โดยรางวัลดังกล่าว จะมอบให้กับองค์กรและผู้ประกอบการ ที่ผลิตสินค้าและบริการดีเด่น ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย สาขางานสร้างสรรค์ สาขาสื่อ สาขาศิลปะ และสาขาสืบทอดทาง วัฒนธรรม โดยจะมีการมอบรางวัลในครั้งแรกโดย นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 4 เม.ย. 2554