ธปท.เผยน้ำท่วมไม่กระทบต่อภาวะศก.โดยรวม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสาทร โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ แถลงว่า รายได้เกษตรกรยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี การค้า การอุปโภคบริโภค ชะลอตัวลงบ้าง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น การส่งออกชะลอตัว โดยเฉพาะการส่งออกผ่านชายแดนไทยไปยังพม่า เนื่องจากผลกระทบจากการปิดด่านแม่สอด-เมียวดี การผลิตภาคอุตสาหกรรมจะปรับตัวดีขึ้น ด้านการท่องเที่ยวชะลอตัว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาน้อยลง จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานลดลง 4.6 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 อัตราการเข้าพักโรงแรมลดลง ร้อยละ 28.1 ส่วนไตรมาส 4 คาดว่า ตัวเลขนักท่องเที่ยวจะดีขึ้น จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

อย่างไรก็ตาม สำหรับเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ประเมินว่า มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย 110,000 ไร่ คิดเป็นมูลค่า 3,250 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือ GRP ของภาคเหนือเท่านั้น และไม่น่ากระทบกับการท่องเที่ยวของภาคเหนือ แม้ว่าหลาย ๆ จังหวัดในภาคกลาง อีสานและภาคใต้ จะยังคงประสบภัยน้ำท่วมก็ตาม