สภาอุตฯคาดความเสียหายจากน้ำท่วม5หมื่นลบ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ขณะนี้ เบื้องต้นเท่าที่ได้รับรายงานสถานการณ์ อาจมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้า ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพารา โดยเฉพาะในส่วนของโรงบ่มยาง แต่ยังไม่สามารถประเมินตัวเลข ความเสียหายได้ เนื่องจากปัญหา เพิ่งจะเกิดขึ้น ซึ่งต้องรอดูสถานการณ์หลังน้ำลด ทั้งนี้ เบื้องต้นมองว่า ปัญหาน้ำท่วมในทุกภาคของประเทศในปีนี้ น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจประมาณ 50,0000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นห่วงผลกระทบกับประชาชนเป็นอันดับแรก เพราะในส่วนของผู้ประกอบการยังสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ ซึ่ง ส.ท.อ. จะมีการหารือกันภายในสัปดาห์นี้ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือประชาชน และผู้ประกอบการ