ส.อ.ท.เชื่อบาทแข็งกระทบส่งออกชัดเจนปี54

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยย กล่าวว่า สถานการณ์ค่าเงินบาท ที่ยังแข็งค่าอยู่ในขณะนี้ จะส่งผลกระทบอย่างชัดเจน ต่อการส่งออกในปีหน้า ซึ่งรัฐบาลไม่ควรประมาท เพราะการส่งออก ยังถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ภาคเอกชนได้พยายามปรับตัวอย่างเต็มที่ และจากมาตรการดูแลค่าเงินบาทของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะนี้ เห็นว่าให้สถานการณ์ค่าเงิน เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นแล้ว

แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ยังรักษาระดับของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการส่งออกของประเทศไว้ รัฐบาลจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบาย ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาการค้าชายแดนให้มากขึ้น อย่างจริงจัง พร้อมมูลค่าการ
ค้าชายแดนของไทย ในขณะนี้ มีโอกาสที่จะขยายตัวได้อีกมาก โดยรัฐบาลจะต้องศึกษากฎระเบียบ กติกาการค้า ของแต่ละประเทศ และปรับปรุงให้เอื้อประโยชน์ต่อการค้าชายแดน ทดแทนการค้าในภาพรวม ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ที่มีความผันผวน และยังอยู่ในระหว่างการฟื้นตัว ที่ยังไม่เต็มที่ รวมทั้งค่าเงินบาทที่ไม่เอื้ออำนวย และจะต้องให้ความสำคัญกับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 รวมทั้งใช้ประโยชน์จากอาเซียนอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ นายดุสิต ยังกล่าวด้วยว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ จะเป็นไตรมาสที่ขยายตัวต่ำสุด และยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องจนถึงปีหน้า