ออมสินรับมติครม.จ่ายเงินช่วยผู้ประสบฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคาร พร้อมให้บริการประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม ตาม มติ ครม.เศรษฐกิจ เพราะขณะนี้ ธนาคารมีความพร้อม ในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ หลัก หรือ คอร์แบงก์กิ้ง ซึ่งถือเป็นหัวใจ ในการรวบรวมฐานข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้ว ทำให้มั่นใจว่า การเบิกจ่ายเงินจากภาครัฐ ที่ผ่านธนาคารออมสิน จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันต่อความต้องการของประชาชน

สำหรับหลักการในการยื่นขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้น ใช้หลักฐานเพียงบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย ก็สามารถเบิกจ่ายเงินให้ผู้ยื่นขอรับความช่วยเหลือได้ และโอกาสที่จะทุจริต มีความเป็นไปได้น้อย เพราะผู้ประสบภัย ที่จะเบิกเงินต้องใช้หมายเลขบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านมา บันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ หากเบิกเงินไปแล้ว ไม่สามารถมารับเงินช่วยเหลือได้อีก