ธปท.ยันศก.ไทยขยายตัวต่อเนื่องในระยะยาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อยู่ในระดับต่ำ เป็นอันดับ 2 รองจากไต้หวัน แต่ในปีหน้าเงินเฟ้ออาจสูงขึ้นจากเป้าหมายเงินเฟ้อพื้นฐาน ที่ตั้งไว้ร้อยละ 2-3 ซึ่งหากกำหนดกรอบเป้าหมายร้อยละ 0.5-3.0 อัตราเงินเฟ้อ อาจแตะกรอบบนได้ โดยเฉพาะในช่วงหลังจาก มาตรการช่วยค่าครองชีพประชาชนสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ธปท.จะใช้นโยบายแบบยืดหยุ่น ในการกำหนดกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ โดยดูอัตราแลกเปลี่ยนควบคู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในช่วงปลายปีนี้ จนถึงปีหน้าเศรษฐกิจไทย ยังคงมีความท้าทายทั้งปัจจัยในประเทศโดยเฉพาะ ปัญหาด้านการเมือง ส่วนปัจจัยต่างประเทศ เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ที่อัดฉีดเม็ดเงินแก้ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศค่อนข้างมาก ทำให้เงินทุนไหลเข้าประเทศอื่น ในภูมิภาครวมทั้งไทย ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนสูง