พณ.สั่งคุมราคาอุปกรณ์เกษตร-จัดงานธงฟ้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมหามาตรการเพิ่มเติม ในการชดเชยให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ต่างๆ นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล จำนวน 5,000 บาท โดยจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร จะเพิ่มมาตรการช่วยเหลือ ด้วยการลดต้นทุนทางวัตถุดิบทั้ง ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง รถไถ เครื่องสูบน้ำแบตเตอรี่ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงต่างๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการเกษตร

โดยจะมีการประสานกับผู้ประกอบการโดยตรง กลุ่มที่ 2 คือ ประชาชนทั่วไป จะเพิ่มมาตรการลดค่าครองชีพ ด้วยการกระจายการจัดงานธงฟ้า ให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม และกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มผู้ประกอบการ SME จะมีการจัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าให้ เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยต่างๆ ทางกระทรวงพาณิชย์ คาดการณ์ว่า อัตราเงินเฟ้อในปี 2554 จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.2 ถึง 3.7 โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 28-33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และราคาน้ำมันดิบดูไบ อยู่ที่ 78-88 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล