คชอ.เตรียมเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือ คชอ. รับมอบสิ่งของและเงิน จำนวน 150,000 บาท จากตัวแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข.

ทั้งนี้ นายสาทิตย์ กล่าวว่า คชอ. จะประชุม เพื่อประเมินความเสียหาย และเตรียมมาตรการฟื้นฟูในแต่ละพื้นที่ ที่ต้องการความช่วยเหลือต่อจากนี้ไป โดยดึงภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือ ทั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้าง และบริษัทไฟฟ้า ซึ่งเบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่แบ่งแยกความเสียหายกับความต้องการ เพื่อเตรียมแผนในการลงพื้นที่ นอกจากนี้ ได้มอบให้กระทรวงพาณิชย์ เข้าไปดูเรื่องต้นทุนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู ว่าจะสามารถลดลง ได้มากน้อยแค่ไหน

นายสาทิตย์ ยังกล่าวด้วยว่า ทางรัฐบาลจะเร่งจ่ายเงินชดเชยให้กับครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 5,000 บาท ให้ทันภายในวันอาทิตย์นี้ หากประชาชนที่เอกสารหลักฐานสูญหาย ให้หน่วยงานราชการ นายอำเภอ และผู้ใหญ่บ้าน ตั้งศูนย์โมบายในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย