ข้าวเปลือกหอมมะลิ1-7พย.ตันละ14,274บ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิง ข้าวเปลือกเพื่อใช้ชดเชยวันที่ 1-7 พ.ย. 2553 เกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือกรอบที่ 1 ปีการผลิต 2553/2554 ข้าวเปลือกหอมมะลิราคา ตันละ 14,274 บาท อัตราชดเชย ตันละ 1,022 บาท ข้าวเปลือกหอมจังหวัดราคา ตันละ 13,934 บาท ชดเชย ตันละ 366 บาท ข้าวเปลือกเจ้าราคาตันละ 8,414 บาท ชดเชย ตันละ 1,586 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานีราคา ตันละ 11,211 บาท และข้าวเปลือกเหนียวราคา ตันละ 15,752 บาท ไม่ต้องชดเชย โดยข้าวเปลือกรอบที่ 2 ปีการผลิต 2552/2553 ข้าวเปลือกเจ้าราคาตันละ 8,414 บาท อัตราชดเชย ตันละ 1,586 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานีราคา ตันละ 11,211 บาท และข้าวเปลือกเหนียวราคา ตันละ 15,752 บาท ไม่ต้องชดเชย