ศชอ. เตรียมช่วยน้ำท่วมภาคกลาง-อีสาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย กล่าวภายหลัง นายกรัฐมนตรี เข้าหารือ ถึงสถานการณ์น้ำท่วม ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ โดยกล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำบางพื้นที่ เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ แต่บางพื้นที่ยังคงท่วมสูง ซึ่งได้รับรายงานจากกรมชลประทาน ว่ามีการปล่อยน้ำลดลง รวมทั้งอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุน ก็ลดลงด้วย ในวันที่ 8 พ.ย. นี้ จะมีน้ำทะเลหนุนสูงอีกครั้ง ทั้งนี้ หากทางศูนย์จะเร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำชี และ แม่น้ำมูล โดยเฉพาะที่แม่น้ำชี มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้มีระดับน้ำสูงขึ้นถึง 70 ซ.ม.

นอกจากนี้ นายอภิรักษ์ กล่าวอีกว่า สถานการณ์น้ำในภาคใต้ ยังไม่มีท่วมขัง มีเพียงน้ำหลาก ซึ่งได้แจ้งเตือนประชาชน แต่ละพื้นที่รับทราบแล้ว โดยภาพรวมทุกพื้นที่ จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจง ให้แต่ละชุมชนรับทราบเป็นระยะๆ