ก.เกษตรชงครม.ศก.ชดเชยเกษตรกรน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจวันนี้ โดยจะเสนอให้รัฐบาลชดเชยความเสียหายให้เกษตรกร ในอัตราร้อยละ 55 ของต้นทุนเฉลี่ย ซึ่งจะแบ่งกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายเป็น 3 กลุ่ม คือเกษตร ปลูกพืช พืชไร่ และประมง โดยเงินชดเชยนี้จะใช้สำหรับชดเชยให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในปีนี้เท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างจากระเบียบเดิมที่กำหนดเงินชดเชยไว้ที่ไร่ละ 606 บาท

สำหรับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมปีนี้เบื้องต้นประเมินว่าจะกระทบพื้นที่เกษตรกว่า 6 ล้านไร่ หรือร้อยละ 75 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมดที่มีอยู่ 8 ล้านไร่ ส่วนมูลค่าความเสียคาดความว่าจะมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท