ก.ม.ม.เผยเตรียมชุมนุมใหญ่ค้านเขาพระวิหาร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสำราญ รอดเพชร รองหัวหน้าและโฆษกพรรคการเมืองใหม่ กล่าวถึงท่าที การเตรียมชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คัดค้านการนำร่าง บันทึกข้อตกลงว่าด้วยคณะกรรมาธิการเขตแดนไทย-กัมพูชา JBC รวม 3 ฉบับ ที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมรัฐสภา ใน วันที่ 2 พฤศจิกายน นี้ว่า ในส่วนของพรรคการเมืองใหม่ มีจุดยืนที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าใม่เห็นด้วย กับร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งหากเห็นว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ ก็เท่ากับเป็นการยอมรับ MOU ปี 2543 ซึ่งเหมือนเป็นการยอมรับ แผนที่ 1 : 200,000 ซึ่งทำให้ไทยต้องเสียดินแดน บริเวณปราสาทพระวิหาร จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเจรจากับทางกัมพูชา เพื่อทบทวนและยกเลิก MOU ปี 2543 แต่หากไม่สามารถยกเลิกได้ ก็ขอให้เจรจา เพื่อยกร่าง MOU ขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้นายสำราญ ยังกล่าวถึงท่าที ของนายกรัฐมนตรีและพรรคประชาธิปัตย์ ที่ยืนยันจะเดินทางพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว โดยระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์ ได้มีการฟังความคิดเห็นของประชาชนมาแล้ว ถึง 8 ครั้ง ว่าเป็นการฟังความคิดเห็นของคนกลุ่มเล็กๆ ที่ยังไม่รอบด้านและกว้างขว้างพอ