ราคาผักที่ตลาดสำโรง อยู่ในเกณฑ์ปกติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากการสำรวจราคาผัก ในตลาดสำโรง หลังจากที่พื้นที่เพาะปลูก ในหลายจังหวัด ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยราคาผักยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก ราคาถั่วฝักยาว กิโลกรัมละ 40-45 บาท คะน้า กิโลกรัมละ 38 บาท กะหล่ำปลี กิโลกรัมละ 13 บาท ผักชี กิโลกรัมละ 150 บาท ขึ้นฉ่าย กิโลกรัมละ 80 บาท ผักกาดขาว กิโลกรัมละ 25 บาท ซึ่งราคายังเป็นไปตามที่กรมการค้าภาย
ใน ได้คาดการณ์ไว้ และบางชนิดก็ราคาต่ำกว่าที่คาดไว้ อาทิ กระหล่ำปลี ผักชี ในขณะที่ผักชนิดอื่นๆ มีการปรับราคาขึ้นประมาณ 10-20 % จากปริมาณผลผลิตที่ลดลง จากปัญหาน้ำท่วม

ทั้งนี้ ทางกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ราคาผัก ผลไม้ อย่างใกล้ชิด โดยตั้งศูนย์เฝ้าระวังเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากราคาที่เพิ่มสูงขึ้น