ก.ท่องเที่ยวเผยน้ำท่วม ทำเสียหาย600ลบ.

ก.ท่องเที่ยวเผยน้ำท่วม ทำเสียหาย600ลบ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางธนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นทำให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวได้รับความเสียหายแล้ว ประมาณ 600 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดสูญเสียรายได้ของผู้ประกอบการร้านอาหาร 500 ล้านบาท และนักท่องเที่ยว ที่ยกเลิกทัวร์ในเขตภาคกลางและภาคอีสาน 100 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมความเสียหายในการซ่อมแซมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งต้องประเมินงบรายจ่ายอีกครั้ง หลังน้ำลด และสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ก.การท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวสำรวจความเสียหายของแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด ส่วนเอกชนที่ได้รับผลกระทบจะให้ความช่วยเหลือโดยจัดโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำภายใต้วงเงินที่เหลือ อยู่ 1,000 ล้านบาท จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยยื่นผ่าน สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงแรม ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับการขอกู้ในช่วงชุมนุมทางการเมือง นอกจากนี้ ยังมีแผนจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคกลางและอีสานอีก 8-9 โครงการ
ในวันที่ 19 พ.ย.นี้ เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยว