กรมการค้าต่างประเทศ จ่อขยายการค้ากับเขมร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่าง วันที่ 10-15 พ.ย.นี้ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดจะจัดคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชน เดินทางเยือน กัมพูชา เพื่อขยายลู่ทางการค้าและการลงทุน โดยมีกำหนดพบปะหารือระหว่างผู้แทน ทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศกัมพูชา รวมทั้ง จับคู่เจรจาธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการไทยและกัมพูชา โดยโอกาสทางการค้า และการลงทุนของไทยในประเทศกัมพูชา ยังคงเปิดกว้างอีกมาก โดยสินค้าที่ กัมพูชา นำเข้าส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 เป็นสินค้าไทย เนื่องจาก มีภาพลักษณ์ที่ดีและชาวกัมพูชา มีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าไทย และปัจจุบัน กัมพูชา มีแนวโน้มที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ขยายตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ ในด้านการลงทุนประเทศกัมพูชา ได้มีการสนับสนุนให้มีการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยได้มีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคให้เพียงพอและเอื้อประโยชน์ต่อการค้า อย่างไรก็ตาม มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชา ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ มีมูลค่ารวมกว่า 63,700 ล้านบาท โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ น้ำตาลทรายและผ้าผืน