ธปท.ศึกษาเก็บภาษีเงินต้นเงินทุนต่างชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ยอมรับมีการศึกษาแนวคิดในการเก็บภาษีจากเงินต้นของเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ เพื่อดูแลอัตราแลกเปลี่ยน แต่จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยยังไม่
สามารถบอกได้ว่าจะนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้หรือไม่ เพราะมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งจะต้องมีการยึดกติกาสากลในการปฏิบัติ โดยเฉพาะเศรษฐกิจขนาดเล็กอย่างประเทศไทย ยังต้องพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย แต่อย่างไรก็ตามทางธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นใจผู้ส่งออก ที่ไม่สามารถปรับราคาสินค้าเพื่อการแข่งขันได้ แต่ขอให้มองในภาพรวมของประเทศเป็นหลัก เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังคงใช้นโยบายในการดูแลเศรษฐกิจของประเทศ