กสิกรไทยคาดสิ้นปีบาทแข็งแตะ29บาท/$

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดว่า เงินบาทจะยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง คาดว่าสิ้นปี 2553 อาจแข็งค่าไปถึงระดับ 29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และสิ้นปี 2554 เงินบาทจะอยู่ที่ประมาณ 28 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินบาทของไทย นับว่าแข็งค่าเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย รองจากประเทศญี่ปุ่น นับตั้งแต่สิ้นปี 2552 อยู่ที่ระดับ 33.32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2553 อยู่ที่ 29.87 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ นับว่า อัตราแลกเปลี่ยนของไทยแข็งค่า ประมาณร้อยละ 11.6 ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ส่งออกควรปรับตัวให้พร้อมรับภาวะเงินแข็งค่า เช่น การตั้งราคาขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 และการจัดทำประกันความเสี่ยง

นอกจากนี้ ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้มีการประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2554 มีทิศทางชะลอตัวลง โดยจะมีการเติบโตประมาณร้อยละ 3.5-4.5 จากที่คาดการณ์เดิม ปีนี้จะเติบโตประมาณร้อยละ 7