ธปท.ยันนโยบายการเงินไทยเหมาะกับภาวะศก.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวถึง แนวทางการดำเนินนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าจะยังมุ่งเน้นในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ให้มีความมั่นคง โดยมีอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เหมาะตามศักยภาพของประเทศ ซึ่งประเทศไทย ยังคงมีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจภายนอกประเทศ และการเมืองในปี 2554

อย่างไรก็ตามทางธนาคารแห่งประเทศไทย มั่นใจว่า นโยบายในการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ มีความยืดหยุ่นและเหมาะสม กับภาวะเศรษฐกิจแล้ว แต่ยังไม่สามารถตอบด้วยว่า จะมีการกำหนดมาตรการใดๆ ออกมาดูแลอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าอีกหรือไม่ ซึ่งการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหลังจากนี้ จะพยายามสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้มากขึ้น และรักษาสมดุลระหว่างการดูแลอัตราเงินเฟ้อ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไว้