ดัชนีอุตกย.พุ่ง8.13%ขยายต่อเนื่อง11ด.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรม ของประเทศไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 11 แม้ต้องเผชิญภาวะการแข็งค่าของเงินบาท แต่ผู้ประกอบการในหลายสาขาอุตสาหกรรมยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากได้มีการผลิตตามคำสั่งซื้อล่วงหน้า (ออร์เดอร์) ที่มีเข้ามาก่อนเกิดภาวะเงินบาทแข็งค่า โดยมีออร์เดอร์ล่วงหน้าประมาณ 3-6 เดือน รวมทั้งผู้ประกอบการบางรายได้มีการประกันความเสี่ยงค่าเงินไว้แล้วจึงยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก โดยอัตราการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม หรือดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2553 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.13% ถือเป็นการขยายตัวตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกัน โดยอัตราการใช้กำลังการผลิตภาพรวมเฉลี่ย 64.36% อุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการขยายตัว ที่สำคัญได้แก่ การผลิต Hard disk drive ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ติดตามผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นและประสบปัญหาน้ำท่วม อย่างใกล้ชิด เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอยุทธยา และนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม จำนวนมาก