ส.น้ำตาลห่วงน้ำท่วมบาทแข็งกระทบไร่อ้อย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล ประธานคณะทำงานด้านนโยบายและการบริหารอุตสาหกรรม 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วม ส่งผลกระทบต่อไร่อ้อย ทำให้ผลผลิตของชาวไร่อ้อยเสียหาย นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งค่า ทำให้รายได้จากการส่งออกน้ำตาลลดลง ดังนั้น กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย อาจจำเป็นต้องใช้เงินเข้ามาช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งหากเงินกองทุนไม่เพียงพอ ก็ต้องกู้จาก ธ.ก.ส. อยู่ดี ดังนั้น กรรมการบริหารกองทุนฯ จึงเห็นว่า ยังไม่ถึงเวลาที่จะพิจารณาเรื่องการเร่งคืนหนี้ ธ.ก.ส.

นอกจากนี้ ในปี 2553 กองทุนฯ มีแผนงานและโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาและรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล เช่น สินเชื่อสำหรับจัดซื้อรถตัดอ้อย แก้ปัญหาแหล่งน้ำ หรือ โครงการตามภารกิจ เช่น โครงการช่วยเหลือชำระค่าอ้อย ที่ชาวไร่นำส่งโรงงาน โดยมีน้ำตาลทรายเป็นหลักประกัน