กห.ชี้ประชุมGBCถือเป็นการสร้างสัมพันธ์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา หรือ GBC ระหว่างวันที่ 29-30 ต.ค. ที่ พัทยา โดยมี พล.อ.เจีย บัน รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชา พร้อมด้วยคณะกรรมการ GBC เข้าร่วม ทั้งนี้ ระบุว่าการประชุมดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทย และกองทัพกัมพูชา ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสงบเรียบร้อย รวมทั้งเสริมสร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ของประชาชนในพื้นที่ชายแดน ของทั้ง 2 ประเทศ

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะให้ความเห็นชอบร่วมกันในความร่วมมือต่างๆ 15 ประเด็น อาทิ การป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด การต่อต้านการก่อการร้าย การปราบปรามการก่ออาชญากรรม ในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงกลาโหม ยังกล่าวสรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหมว่า ได้มีการจัดกำลังพลกว่า 9,000 นาย และยุทโธปกรณ์ที่จำเป็น เข้าช่วยเหลือ ในการขนย้ายประชาชน สิ่งของ รวมทั้งแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค สร้างทำนบกั้นน้ำ และเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคสิ่งของ ส่วนมาตรการในการช่วยเหลือระยะยาว
จะส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ ในการป้องกันและช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ