พณ.เผย ต.ค. ต่างด้าวลงทุนเพิ่ม 27 ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง การประชุมคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวว่า ในช่วงเดือน ต.ค. ที่ประชุม ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยอีก จำนวน 27 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีเงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 1236 ล้านบาท และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 641 คน โดยเป็นธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีส่วนช่วยในการพัฒนาธุรกิจของประเทศไทย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทย