ส.อ.ท. ชี้ปี54 ค่าบาทยังเป็นปัจจัยเสี่ยง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถานการณ์การดำเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมไทย ในปีหน้า ปัจจัยเสี่ยงอันดับแรก ยังคงเป็นปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท ที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการเคลื่อนย้ายกระแสเงินทุนอย่างรวดเร็ว อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มขาขึ้น และสถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ส่งออก

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังกล่าวถึงกรณีที่ นายกรัฐมนตรี เตรียมปรับโครงสร้างราคาสินค้าให้เป็นธรรม ว่า ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องดูให้เหมาะสม และเป็นไปตามกลไกของตลาด โดยผู้ประกอบการจะต้องรักษาระดับการแข่งขันไว้ได้