ก.แรงงานเล็งของบเพิ่ม150ลบ.ช่วยสร้างงาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุธรรม นทีทอง โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน เตรียมเสนอของบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลกว่า 150 ล้านบาท ในการจัดหาอุปกรณ์ประกอบอาชีพที่ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้กับประชาชน โดยตั้งเป้าช่วยเหลือกว่า 15,000 ราย ในขณะที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ประสานไปยังผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัย หยุดงานได้โดยไม่คิดเป็นวันลางาน โดยจะหามาตรการด้านภาษีตอบแทนผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคม ยังปล่อยกู้วงเงิน 10, 000 ล้านบาท แก่ผู้ประกันตน ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 23 จังหวัด ที่ถูกน้ำท่วม ไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี เป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้น
คิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เพื่อนำไปซ่อมแซมบ้าน และขยายเวลาจ่ายเงินสมทบของสถานประกอบการออกไป อีก 4 งวด เริ่ม ก.ย. - ธ.ค. 53 โดยล่าสุดมีรายงานจำนวนลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงาน 6 จังหวัด รวม 67,231 คน