สภาฯ เห็นชอบความร่วมมือไทย-จีน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณากรอบความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ตามมาตรา 190 ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนน 295/10 เสียง เห็นชอบ กรอบการเจรจาร่วมมือด้านการพัฒนากิจการรถไฟระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 5 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ-หนองคาย ,กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี , กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ , กรุงเทพฯ-
ระยอง และกรุงเทพฯ-สุดเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงว่า กรอบการเจรจาดังกล่าว จะทำให้ไทยได้รับผลประโยชน์ แต่หากประเทศอื่นต้องการดำเนินการกับไทย ก็สามารถทำได้ เพราะกรอบสัญญาไม่ได้ผูกมัดต้องทำกับประเทศจีน เท่านั้น ทั้งนี้ เชื่อว่า กรอบดังกล่าวจะช่วยให้เห็นการพัฒนากิจการรถไฟ โดยจะไม่มีการหยุดงานแบบไม่มีเหตุผล เหมือนที่ผ่านมา

ขณะที่ การพิจารณาในขณะนี้เป็นการพิจารณากรอบการเจรจา สำหรับคณะผู้แทนไทยในการรับรองพิธีสาร นาโงยา ว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม