รมว.เกษตรฯ ห่วงเขื่อนเฝ้าระวังใกล้ชิด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีฯเกษตรและสหกรณ์ กล่าวยอมรับว่า ขณะนี้ ยังเป็นห่วงพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ได้ใช้วิธีการชะลอการระบายน้ำ จากเขื่อนป่าสักและเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งทำให้เขื่อนต้องรองรับปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น จากระดับปกติอย่างมาก เช่น เขื่อนป่าสัก ซึ่งตามปกติ จะสามารถรองรับน้ำได้ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่ขณะนี้ต้องรับน้ำไว้ถึง 1,060 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวง ได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ตลอดเวลา โดยมีการประชุมการวางแผนร่วมกับ กทม. เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลเข้าสู่ กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า ทางกระทรวง ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะที่ผ่านมาได้ผลักดันโครงการขยายคลอง และสร้างโครงการเก็บน้ำเขื่อนแม่วงก์ และการขยายคลอง เพื่อหาช่องทางระบายน้ำจากแม่น้ำป่าสัก ออกสู่ทะเลได้ง่ายขึ้น ซึ่งได้เตรียมพร้อมไว้ทุกอย่างแล้ว แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ส่วน ผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรของประชาชน จากภาวะน้ำท่วม ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นมานั้น เบื้องต้นพบว่า ผลผลิตทางการเกษตร เฉพาะข้าวเพียงอย่างเดียว เสียหายไปแล้วกว่า 5,000,000 ไร่ ซึ่งทางกระทรวง เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ มาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้ว