องอาจสั่งช่อง11ศูนย์รับร้องเรียนน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ กล่าวประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในบางพื้นที่ ที่ยังเข้าไปไม่ถึงว่า ในส่วนของรัฐบาล ได้มีศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียน และให้ความช่วย
เหลือแล้ว โดยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ก็ได้เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นห่วงสถานการณ์น้ำ ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้วย

นอกจากนี้ นายองอาจ กล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเครือข่าย รายงานความเคลื่อนไหวสถานการณ์น้ำ ซึ่งจะดำเนินการป้องกันและแก้ไข โดยในวันศุกร์นี้ ตนจะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมร่วมกับจังหวัด ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม โดยเฉพาะ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นทางผ่าน เพราะรับลำน้ำชี จากจังหวัดชัยภูมิ และลำน้ำมูล จากจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ จะประสานทางผู้ว่าราชการจังหวัด ในการป้องกันอีกด้วย