ชัยปัดวิจารณ์ข้อเสนอแก้รธน.6ประเด็น

ชัยปัดวิจารณ์ข้อเสนอแก้รธน.6ประเด็น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา กล่าวถึง ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ ใน 6 ประเด็น ตามที่คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปการเมือง และศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สรุปมา นั้นว่า ต้องรอเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร ส่วนจะทันก่อนปิดสมัยการประชุมใน วันที่ 28 พ.ย. นี้ หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับรัฐบาล แต่ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถนำเข้าสู่การพิจารณา พร้อมกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ คปพร. ที่ยังค้างอยู่ในสภาได้

พร้อมกันนี้ นายชัย ระบุอีกว่า ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอดังกล่าว เพราะยังไม่เห็นหรือได้ศึกษารายละเอียด แต่เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2550 มีข้อบกพร่อง และริดรอนสิทธิ์ ในหลายจุด จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไข