อดีตเลขาสนช.ห่วงบาทแข็งอีกกระทบส่งออก

อดีตเลขาสนช.ห่วงบาทแข็งอีกกระทบส่งออก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการเงินการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะนี้ว่า หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งค่าในระดับเดียวกับประเทศคู่แข่ง ก็ไม่น่าส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่งออกมากนัก แต่หากเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง ในระดับนี้ต่อไปอีก 3-4 เดือน จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจส่งออกลดลง ซึ่งหากรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือ ระยะสั้นเพื่อบรรเทาผลกระทบ และหาก ธปท. สามารถดูแลค่าเงิน โดยเข้าแทรกแซงเท่าที่จำเป็น และแข็งค่าในเกณฑ์เดียวกับคู่แข่งก็ไม่
น่ากระทบมาก

อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวมองว่า การที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากค่าเงินบาท ทรงตัวอยู่ในระดับคงที่ มาเป็นระยะเวลานาน ในช่วงที่มีปัญหาชุมนุมทางการเมือง เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ในขณะที่ค่าเงินของประเทศคู่แข่งแข็งค่าขึ้น เมื่อการเมืองสงบเงินทุนต่างประเทศ จึงไหลเข้าไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งว่า เป็นการแข็งค่าขึ้นชดเชยหลังจากอั้นมานาน