ราคาพืช-ผักตลาดยิ่งเจริญราคายังปกติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากการสำรวจสินค้าภายในตลาดสดยิ่งเจริญ พบว่า ยังมีการซื้อขายสินค้าตามปกติ โดยเฉพาะผักและผลไม้ ยังมีวางจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง แม้ทางเกษตรกรผู้ผลิตในหลายจังหวัด จะได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย แต่ยังสามารถส่งสินค้ามาจำหน่ายได้ โดยราคาผักไม่แตกต่างจากช่วงเทศกาลกินเจ ที่ผ่านมามากนัก ซึ่ง ผักคะน้า ราคาที่ 25-30 บาท/ก.ก. ถั่วฝักยาว 40-45 บาท/ก.ก. กวางตุ้ง 25-30 บาท/ก.ก. และหัวไชเท้า 20-25 บาท/ก.ก. ขณะที่ผลไม้ อาทิ ส้ม ราคาที่ 50 บาท/ก.ก. แอปเปิ้ล ราคาที่ 10-15 บาท/ลูก และแก้วมังกร ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 50-70 บาท/ก.ก.

อย่างไรก็ตาม พบว่า สินค้าผักและผลไม้โดยทั่วไป มีความสดแต่มีรอยช้ำ หรือมีภาวะบวมน้ำ อันเนื่องมาจากฝนตกต่อเนื่อง ซึ่งทำให้สินค้าเก็บไว้นานไม่ได้ โดยแม่ค้ายอมรับว่า อาจต้องมีการลดราคาให้กับลูกค้า เพื่อจำหน่ายให้หมดโดยเร็ว