พณ.ตั้งศูนย์ธุรกิจไทย-จีนประจำหนานหนิง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.กาญจนา พงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ นครหนานหนิง กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างผู้ประกอบการไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ธุรกิจไทย-จีน ประจำนครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ว่า การจัดตั้งศูนย์ธุรกิจไทย-จีน ประจำนครหนานหนิง เป็นประโยชน์อย่างมาก ในการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะทำเลที่ตั้งของนครหนานหนิง ซึ่งมีระยะทางใกล้กับประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่น ซึ่งทำให้
ผู้ประกอบการ สามารถจัดการด้านการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากเดิมที่ต้องส่งผ่านสินค้าไปยังนครกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยินดีที่จะร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ธุรกิจไทย-จีน ประจำนครหนานหนิง โดยคาดว่า น่าจะมีการร่วมมือในการจัดแสดงสินค้าไทยขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทย ได้พบปะกับนักธุรกิจจีนอย่างใกล้
ชิดมากขึ้น และจะเปิดทดลองดำเนินงานในเดือน ก.พ.ปีหน้า โดยสินค้าที่มีศักยภาพในตลาดจีน ได้แก่ สินค้าเกษตรมันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวหอมมะลิ และ ผลไม้