พท.จี้นายกฯบูรณาการจัดการน้ำเป็นระบบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวรวัฒน์ เอื้ออภิญญกุล ส.ส.แพร่ ในฐานะประธานศูนย์รับมือวิกฤตน้ำท่วมประเทศของพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากการติดตามพบว่า สถานการณ์น้ำท่วมน่าจะเป็นเรื่องที่รัฐบาล สามารถคาดการณ์และสามารถเตือนภัยได้ล่วงหน้า ซึ่งควรให้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนต่อประชาชนได้ เพราะไม่ได้เป็นภาวะวิกฤต พายุไต้ฝุ่น หรือแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงเรียกร้องไปยัง นายกรัฐมนตรี และรัฐบาล ให้เร่งตั้งศูนย์สั่งการเพื่อบูรณาการบริหารจัดการทิศทางการไหลของน้ำ จัดการระบบน้ำอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้จัดการเครื่องมือ การแจกจ่ายอุปกรณ์ เครื่องอำนวยความปลอดภัยให้ทั่วถึง และข้อให้สั่งการส่วนราชการให้ชัดเจน
ใน ด้านการเตือนภัย หรือการระวังป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากพื้นที่น้ำท่วมด้วย