รฟท.จัดเดินรถเชียงใหม่-กทม. 3 ขบวน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรถไฟได้จัดเดินขบวนรถ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน สายเหนือ กทม.-เชียงใหม่ 2 ขบวน และเชียงใหม่-กทม. 1 ขบวน โดยกำหนดขบวนแรกเวลา 14.30 น.ของวันนี้ ส่วนขบวนที่ 2 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 19.25 น. ทั้งนี้จะต้องใช้รถยนต์ในการขนถ่ายผู้โดยสาร เมื่อถึงสถานีอยุธยา สำหรับขบวนที่ออกจากเชียงใหม่ จะออกจากเชียงใหม่ เวลา 19.35 น. โดยเมื่อถึง จ.ลพบุรี ต้องขนถ่ายผู้โดยสารโดยรถยนต์เช่นกัน ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการเดิน
รถไฟได้ที่สายด่วน 1690