ก.อุตเปิดสายด่วน1563รับบริจาคช่วยน้ำท่วม

ก.อุตเปิดสายด่วน1563รับบริจาคช่วยน้ำท่วม

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ที่เกิดขึ้น ในหลายพื้นที่ขณะนี้ โดยศูนย์ดังกล่าว จะรวบรวมสิ่งของที่มีผู้บริจาคทั้งหมด นำไปช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งประชาชนทั่วไป สามารถร่วมบริจาคสิ่งของ ได้ที่ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ โทรสายด่วน 1563

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ในการอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน 10,000 ชุด ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภับน้ำท่วมใน 8 จังหวัด อาทิ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย พร้อมมอบเงินบริจาคจำนวน 1,500,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook