กทช. วางกรอบการทำงาน ไม่มีการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ใดๆ เพิ่มเติมอีก

กทช. วางกรอบการทำงาน ไม่มีการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ใดๆ เพิ่มเติมอีก
กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ วางกรอบอำนาจหน้าที่การทำงาน 3 ประการ โดยจะไม่มีการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ใดๆ เพิ่มเติมนับจากนี้ เว้นแต่การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ

พันเอกนที ศุกลรัตน์ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. เผิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่า ที่ประชุม กทช.มีมติให้วางกรอบอำนาจหน้าที่ของกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ไว้ด้วยกัน 3 ประการประกอบด้วย ชะลอการดำเนินการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ หรือคลื่นสำหรับการจัดสรรคลื่นความถี่ 3จี โดยต้องรอการจัดสรรใหม่ตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดอย่างเคร่งครัด, การจัดสรรคลื่นความถี่ที่เคยได้รับอนุญาตมาก่อนคำตัดสินของศาลปกครองสุดในวันที่ 23 กันยายน 2553 ให้ดำเนินการต่อไปได้ แต่หลังจากศาลปกครองตัดสินเป็นต้นไปจะต้องดำเนินการไปในลักษณะชั่วคราว จนกว่าคำสั่งศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และจะไม่มีการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ใดๆ เพื่อเติมนับจากนี้ เว้นแต่การจัดสรรคลื่นนั้นจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ อาทิ การจัดสรรคลื่นความถี่นำร่องเครื่องบินหรือการจัดสรรคลื่นความถี่แจ้งเหตุภัยพิบัติ

ส่วนกรณีการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุชุมชนและเคเบิลทีวี กทช.ยังสามารถดำเนินการได้ต่อไป เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่โดยคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ การนำเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์ อาจจะต้องใช้กรอบอำนาจหน้าที่ 3 ประการของ กทช.เบื้องต้นประกอบการพิจารณา