กสิกรไทยลดผ่อนบ้าน40%ช่วยลูกค้าน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกฤษฎา ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยลูกค้าสินเชื่อบ้าน สามารถขอลดค่างวดชำระผ่อนบ้าน ได้สูงสุดร้อยละ 40 และสามารถขอเพิ่มวงเงินกู้พิเศษซ่อมแซมบ้าน ที่ได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วม สำหรับผู้ที่บัตรเครดิต ที่ไม่สามารถชำระหนี้บัตรเครดิตได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะเว้นการคิดดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นจากการชำระเงินล่าช้า ในช่วงที่ประสบภัย ส่วนลูกค้าผู้ประกอบการ SME ธนาคารขยายระยะเวลาต่อชำระเงินต้น เป็นเวลา 3 เดือน นอกจากนี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าหลังภาวะน้ำท่วม ด้วยการให้วงเงินกู้ เพื่อฟื้นฟูกิจการ หรือ เงินช่วยเหลือกรณีสินค้าเสียหาย ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 ปี