ยธ.รับคอร์รัปชั่นมีทุกรัฐบาลยันให้ความสำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวชี้แจงกระทู้ถามสด เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นและการบริหารอย่างไร้ทิศทางและคุณธรรมของ น.พ.ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย ที่ระบุว่า การบริหารบ้านเมืองของรัฐบาล มีปัญหาอย่างมากในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชั่นเกือบทุกกระทรวง โดยเฉพาะ กระทรวงมหาดไทย โดย รมว.ยุติธรรม ยอมรับว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกรัฐบาล ขึ้นอยู่กับว่า แต่ละรัฐบาล จะมีมาตรการในการเอาจริงเอาจังอย่างไร ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการปราบปรามการทุจริต เป็นวาระสำคัญ
โดยเฉพาะ เรื่องการให้ความเป็นธรรมกับประชาชน ที่ได้ยึดตามแนวพระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ปกครองบ้านเมืองโดยธรรม ขณะที่ การทุจริตเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด จีที 200 นั้น นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่มีการจัดซื้อในรัฐบาลชุดที่แล้ว โดยรัฐบาลชุดนี้เป็นผู้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบ แต่ก็พร้อมดำเนินการอย่างจริงจัง ส่วนรัฐมนตรีที่มีข่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริต ต่างก็ลาออกจากตำแหน่ง ถือเป็นการยอมรับความผิดนั้น

นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า การลาออกของรัฐมนตรีเหล่านั้น เป็นการแสดงความรับผิดชอบในเบื้องต้น โดยไม่ได้เป็นการแสดงว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมา ไม่เคยมีการดำเนินการเช่นนี้