หอการค้าแนะรัฐดูบาทมากกว่าห่วงเงินเฟ้อ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ปัญหาค่าเงินบาท ที่แข็งค่าในขณะนี้ ทางแก้ไม่ใช่ทำให้ส่งออกได้ดีขึ้น แต่การทำให้ค่าเงินบาท สมดุลในระดับที่แข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ โดยตัวอย่าง ในประเทศที่ดูแลค่าเงินได้ดี คือ จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งไทยน่าจะทำได้ หากกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง และเลือกรูปแบบที่เหมาะสม โดยปัจจุบันไทยดูแลแต่เรื่องเงินไหลเข้า ในขณะที่การค้าขายหรือ เทรด ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก สนใจในการดูแลเงินเฟ้อ ซึ่งหากควบคุมให้อยู่ในกรอบร้อยละ 3 ไม่ได้ ก็ไม่ควรนำมาบริหาร

ด้านนายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาหอการค้าไทย เปิดเผยว่า เงินบาทที่แข็งค่า จะกระทบหนักกับภาค SME และภาคการเกษตร ในช่วงไตรมาสหนึ่งปี 2554 ดังนั้นต้องการให้ทูตพาณิชย์ช่วยหาตลาดใหม่ๆ ให้กับกลุ่มเหล่านี้ รวมทั้งดูแลการค้าชายแดน ทั้งมาเลเซียและพม่าให้สามารถทำการค้าได้คล่องตัวขึ้น