นิด้าชี้ธปท.ประชุมวันนี้อาจลดดบ.นโยบาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการ MPA Executive Program Bangkok สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ของธนาคารแห่งประเทศไทย วันนี้ ควรพิจารณาปัจจัยแวดล้อมอย่างรอบคอบ และมองว่า มีโอกาสที่อาจจะคงดอกเบี้ย หรือ อาจจะลดดอกเบี้ยนโยบายลงก็ได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า มีประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะหากเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยน หลังจากที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าก่อนหน้านี้ แบงก์ชาติจะเพิ่งปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมาแล้ว 2 ครั้ง

นอกจากนี้ ยังเสนอแนะให้ กนง. ควรจัดประชุมนอกรอบให้มากขึ้น จากปกติที่จะมีการประชุมทุก 6 สัปดาห์ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น